Presentation

Teknisk fastighetsförvaltning
Din samarbetspartner för en bättre och tryggare fastighetsdrift!   

Vi ser till att era fastighetstekniska system fungerar, servas och går så optimalt som möjligt
Allt dokumenteras och utförs med noggrannhet, erfarenhet och senaste teknik

Norrbys fastighetsdrift AB
Brömsebroväg 17  621 39 Visby
Org. nr 556768-3809  Bankgiro 337-6423
Faktura:
    5567683809@autoinvoice.se
Hösta kreditvärdighet

 

Verkstad/lager:
Greta Arwidssonsgata 74E
621 37 Visby
Kontakt:
Magnus Norrby        Mobil 070-721 77 50
magnus@norrbys.com
felanmalan@norrbys.com

Webmail