Tjänster

    • Teknisk fastighetsförvaltning, Energi & Driftoptimering ( 5 år vid Tekniska förvaltningen & 15 år i privata fastigheter ).

  • Styr & Regler övervakning               Desigo insight Web                   TAC Vista Web
  • Energi & Driftkonsultering under om-/tillbyggnader.
  • Periodiskt och avhjälpande underhåll av fastigheter.
  • Teknisk service & support på Swegon produkter
  • Systematisk brandskyddsarbete (brandskyddsutbildad).
  • El-service (B behörighet).
  • Brandlarm tillsyn och skötsel.
  • Försäljning av ventilationsfilter.