Tjänster

  • Teknisk fastighetsförvaltning, Energi & Driftoptimering ( 5 år vid Tekniska förvaltningen & 16 år i privata fastigheter ).
 • Dokumenterad Tillsyn o Skötsel av fastighetstekniska system
 • Styr & Regler övervakning
 • Energi & Driftkonsultering under om-/tillbyggnader.
 • Periodiskt och avhjälpande underhåll av fastigheter.
 • Teknisk service & support på Swegon produkter
 • Systematisk brandskyddsarbete (brandskyddsutbildad).
 • El-service (B behörighet).
 • Brandlarm tillsyn och skötsel.
 • Återförsäljare av ventilationsfilter. Dinair